Master page gallery

august 5, 2009

There is a Master page gallery created for every site in Sharepoint Server 2007, but you can only create new master pages with the page layouts stored in the master page gallery of the top-level site in the site collection

Reklamer

Vi har set denne fejl i Sharepoint, når vi har kørt en farm med 2 web frontend serveres.
hvor kun den ene server havde dansk language pack på.

Den anden server var så ikke i stand til at finde de danske filer unde 1030 kataloget under layouts.
hvis medførte følgende fejl.

Error=Cannot make a cache safe URL for “Layouts/Init.js”, file not found. Please verify that the file exists
under the layouts directory. 

Fejlen var svær at finde da Microsoft fejlmeddelse ikke nævner noget om kataloget 1030 ( dansk sprogpakke), men installation af sporgpakke med servicepacks afhjalp problemet.

Sæt din primære domæne kontroller til at synkronisere med en ekstern kilde. Alle maskiner, servere, arbejdsstationer mv.bør sætte sig selv op til at synkronisere med domæne kontrolleren, når de bliver tilføjet til domænet.
Hvis serverene eller arbjedsstationer, mod forventning er blevet ændret kan man hurtigt rette dette ved i en command prompt at skrive følgende.
net time /setsntp:
På den primære domæne kontroller kan følgende skrives i command prompt
net time /setsntp:[addresse på din eksterne tid server] og genstart domæne kontrolleren
når genstarten er udført, åbnes command prompten igen og følgende kommando udføres
w32tm /resync /rediscover

Nu skulle domæne kontrolleren gerne justerer tiden ind over et interval.
her er en microsoft artikel der beskriver brugbare tids servere.
http://support.microsoft.com/kb/262680

Følgende porte skal være åbne i firewallen hvis man har en Domæne kontroller på begge sider af firewallen.

se listen herunder

Læs resten af dette indlæg »

Det er kendt at man ikke er i stand til at vælge sprog, når man vil oprette sites eller site collections, selvom man har installeret moss 2007 sprogpakker, Hvis moss installation ligger på en Windows Server 2008.

Dette skyldes at både WSS og MOSS skal opdateres med den samme sprogpakke samt Service packs for disse.

Fremgangsmåden er

Installér Moss 2007 med SP1 
Installér Moss Language pack for (sporg)
Installér Moss Language pack SP1 fro (sprog)
Installér WSS 3.0 Language pack for (sporg)
Installér WSS 3.0 Language pack SP1 for (sprog)

Efter endt installation vil det være muligt at vælge hvilket sprog site eller sitecollectionen skal oprettes med.
 

Denne fejl kommer normalt i forbindelse med installation af opgraderinger og sprogpakker til en eksisterende MOSS installation. Man vil se en del af disse fejl i system event loggen.

Fejlbeskrivelen giver et CLASS IS for den DCOM+ application som service kontoen prøver at aktivere men som den ikke har rettigheder til.

Eksemple, hvis MOSS serveren er installeret med servicekontoen moss_service kunne fejlen i eventloggeon f.eks. se således ud:

The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID

{61738644-F196-11D0-9953-00C04FD919C1}

to the user <serverName>\moss_Service SID (S-1-5-21-<serviceSID>). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.

kopier GUID’en der står efter CLSID, og kald regedit. 

Når registryeditoren er åben, markér My computer og lav en søgning efter GUID’en (Edit–>Find og indsæt GUID’en).  Denne vil stoppe ved applicationen i registry, skriv navnet på applicationen ned. I dette eksemple er er applicationen WAMREG admin service.

Åben Component Services og find applicationen under DCOM config. højreklik, vælg properties, klik på fanen Security.  Tjek at customize er valgt i blokken “Launch and Activation permissions” og klik edit.

Nu tilføjer du din servicekonto og giver den rettigheder til at aktivere apllicationen lokalt, evt. remote hvis det er nødvendigt.

Genstart IIS og dine fejl i loggen skulle gerne være forsvundet.

 

Desværre er det sådan at MSCRM4.0 ikke understøtter at man kan sætte en standart værdi for et felt af typen duration.

Dette betyder at man bliver nød til at lave et client-side script i form-onload handlingen som sætter værdien når formen loades.

Man må håbe at Microsoft for skabt lidt mere fleksibilitet på de forskellige attributter i fremtiden, f.eks. står ønsket om et flervalgsfelt højt på listen.

scriptet der skal sættes ind i onload event ser således ud.

if (crmForm.FormType == 1) //kun når formen oprettes
{

crmForm.all.your_field.DataValue = 15; // 15minutes
}

God fornøjelse