Vi har set denne fejl i Sharepoint, når vi har kørt en farm med 2 web frontend serveres.
hvor kun den ene server havde dansk language pack på.

Den anden server var så ikke i stand til at finde de danske filer unde 1030 kataloget under layouts.
hvis medførte følgende fejl.

Error=Cannot make a cache safe URL for “Layouts/Init.js”, file not found. Please verify that the file exists
under the layouts directory. 

Fejlen var svær at finde da Microsoft fejlmeddelse ikke nævner noget om kataloget 1030 ( dansk sprogpakke), men installation af sporgpakke med servicepacks afhjalp problemet.

Reklamer

Sæt din primære domæne kontroller til at synkronisere med en ekstern kilde. Alle maskiner, servere, arbejdsstationer mv.bør sætte sig selv op til at synkronisere med domæne kontrolleren, når de bliver tilføjet til domænet.
Hvis serverene eller arbjedsstationer, mod forventning er blevet ændret kan man hurtigt rette dette ved i en command prompt at skrive følgende.
net time /setsntp:
På den primære domæne kontroller kan følgende skrives i command prompt
net time /setsntp:[addresse på din eksterne tid server] og genstart domæne kontrolleren
når genstarten er udført, åbnes command prompten igen og følgende kommando udføres
w32tm /resync /rediscover

Nu skulle domæne kontrolleren gerne justerer tiden ind over et interval.
her er en microsoft artikel der beskriver brugbare tids servere.
http://support.microsoft.com/kb/262680

Følgende porte skal være åbne i firewallen hvis man har en Domæne kontroller på begge sider af firewallen.

se listen herunder

Læs resten af dette indlæg »