Sæt din primære domæne kontroller til at synkronisere med en ekstern kilde. Alle maskiner, servere, arbejdsstationer mv.bør sætte sig selv op til at synkronisere med domæne kontrolleren, når de bliver tilføjet til domænet.
Hvis serverene eller arbjedsstationer, mod forventning er blevet ændret kan man hurtigt rette dette ved i en command prompt at skrive følgende.
net time /setsntp:
På den primære domæne kontroller kan følgende skrives i command prompt
net time /setsntp:[addresse på din eksterne tid server] og genstart domæne kontrolleren
når genstarten er udført, åbnes command prompten igen og følgende kommando udføres
w32tm /resync /rediscover

Nu skulle domæne kontrolleren gerne justerer tiden ind over et interval.
her er en microsoft artikel der beskriver brugbare tids servere.
http://support.microsoft.com/kb/262680

Reklamer