Vi har set denne fejl i Sharepoint, når vi har kørt en farm med 2 web frontend serveres.
hvor kun den ene server havde dansk language pack på.

Den anden server var så ikke i stand til at finde de danske filer unde 1030 kataloget under layouts.
hvis medførte følgende fejl.

Error=Cannot make a cache safe URL for “Layouts/Init.js”, file not found. Please verify that the file exists
under the layouts directory. 

Fejlen var svær at finde da Microsoft fejlmeddelse ikke nævner noget om kataloget 1030 ( dansk sprogpakke), men installation af sporgpakke med servicepacks afhjalp problemet.

Reklamer