Desværre er det sådan at MSCRM4.0 ikke understøtter at man kan sætte en standart værdi for et felt af typen duration.

Dette betyder at man bliver nød til at lave et client-side script i form-onload handlingen som sætter værdien når formen loades.

Man må håbe at Microsoft for skabt lidt mere fleksibilitet på de forskellige attributter i fremtiden, f.eks. står ønsket om et flervalgsfelt højt på listen.

scriptet der skal sættes ind i onload event ser således ud.

if (crmForm.FormType == 1) //kun når formen oprettes
{

crmForm.all.your_field.DataValue = 15; // 15minutes
}

God fornøjelse

Reklamer