Desværre er det sådan at MSCRM4.0 ikke understøtter at man kan sætte en standart værdi for et felt af typen duration.

Dette betyder at man bliver nød til at lave et client-side script i form-onload handlingen som sætter værdien når formen loades.

Man må håbe at Microsoft for skabt lidt mere fleksibilitet på de forskellige attributter i fremtiden, f.eks. står ønsket om et flervalgsfelt højt på listen.

scriptet der skal sættes ind i onload event ser således ud.

if (crmForm.FormType == 1) //kun når formen oprettes
{

crmForm.all.your_field.DataValue = 15; // 15minutes
}

God fornøjelse

Reklamer
 
Under server manager roles skal fileservice samt IIS7.0 installeres.
 
Installationen installerer selv depentencies så som applikation server mv.
 
Når rollerne er installeres skal følgende konfigureres.
 
  • File services
    skal konfigureres til at køre med Windows server 2003 file service. 
  • Webserver (IIS) rollen
    Skal konfigureres til at køre med IIS 6 management compatibility.
 
 
Det er muligt at fremsøge aktiviterne for validerede mails, ved hjælp af toolbox værktøjet “message tracking” i Exchange management console for exchange 2007.
 
Beskeder som bliver blokeret af de forskellige spamfiltre, bliver logget i såkaldet agent logs.
 
Anti-spam agenterne i Exchange Server 2007 logger deres aktiviteter i logs som er placeret i mappen.
\Exchange Server\TransportRoles\Logs\AgentLog.
 
Det er muligt at søge i disse ved hjælp af cdm-let i Exchange mangement shell.
 
  • For at søge log aktiviteter for en specifik modtager

Get-AgentLog -StartDate “4/16/2007” -EndDate “4/17/2007” | where {$_.recipients -like foo@yourdomain.com}

  • For at fremsøge aktiviteter for en specifik afsender.:

Get-AgentLog -StartDate “4/16/2007” -EndDate “4/17/2007” | where {$_.P1FromAddress -like “aqe@easymoney2u.com” -or $_.P2FromAddresses -like aqe@easymoney2u.com}

  • For at fremsøge aktiviteter for et specifikt mail-domæne:

Get-AgentLog -StartDate “4/16/2007” -EndDate “4/17/2007” | where {$_.P1FromAddress -like “*somedomain.com” -or $_.P2FromAddress -like “*somedomain.com”}

  • For at fremsøge mail blokeret af et specielt spamfilter, f.eks. Connection Filtering Agent:

 

Get-AgentLog -StartDate “4/15/2007” -EndDate “4/17/2007” | where {$_.Agent -eq “Connection Filtering Agent”}

 
 
Når man lægger SP1 på en Exchange 2007 server nulstiller den grænseværdierne for maxsendsize og maxreceivesize til 10mb.
 
Yderligere tager disse ikke værdien unlimited mere, selvom det er muligt at give denne værdi, forstår exchange serveren den ikke.
 
En måde at omgå dette på er ved at give disse parameter en høj valid værdig.
 
eks:
 
Fra Exchange 2007 command shell kan følgende kommando gives.
 
SendSize:
Set-transportconfig -maxsendsize 1000mb
 
ReceiveSize:
Set-sendconnector -maxreceivesize 1000mb

Hello world!

maj 13, 2008

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!