Når man lægger SP1 på en Exchange 2007 server nulstiller den grænseværdierne for maxsendsize og maxreceivesize til 10mb.
 
Yderligere tager disse ikke værdien unlimited mere, selvom det er muligt at give denne værdi, forstår exchange serveren den ikke.
 
En måde at omgå dette på er ved at give disse parameter en høj valid værdig.
 
eks:
 
Fra Exchange 2007 command shell kan følgende kommando gives.
 
SendSize:
Set-transportconfig -maxsendsize 1000mb
 
ReceiveSize:
Set-sendconnector -maxreceivesize 1000mb
Reklamer