Det er muligt at fremsøge aktiviterne for validerede mails, ved hjælp af toolbox værktøjet “message tracking” i Exchange management console for exchange 2007.
 
Beskeder som bliver blokeret af de forskellige spamfiltre, bliver logget i såkaldet agent logs.
 
Anti-spam agenterne i Exchange Server 2007 logger deres aktiviteter i logs som er placeret i mappen.
\Exchange Server\TransportRoles\Logs\AgentLog.
 
Det er muligt at søge i disse ved hjælp af cdm-let i Exchange mangement shell.
 
  • For at søge log aktiviteter for en specifik modtager

Get-AgentLog -StartDate “4/16/2007” -EndDate “4/17/2007” | where {$_.recipients -like foo@yourdomain.com}

  • For at fremsøge aktiviteter for en specifik afsender.:

Get-AgentLog -StartDate “4/16/2007” -EndDate “4/17/2007” | where {$_.P1FromAddress -like “aqe@easymoney2u.com” -or $_.P2FromAddresses -like aqe@easymoney2u.com}

  • For at fremsøge aktiviteter for et specifikt mail-domæne:

Get-AgentLog -StartDate “4/16/2007” -EndDate “4/17/2007” | where {$_.P1FromAddress -like “*somedomain.com” -or $_.P2FromAddress -like “*somedomain.com”}

  • For at fremsøge mail blokeret af et specielt spamfilter, f.eks. Connection Filtering Agent:

 

Get-AgentLog -StartDate “4/15/2007” -EndDate “4/17/2007” | where {$_.Agent -eq “Connection Filtering Agent”}

 
Reklamer
 
Når man lægger SP1 på en Exchange 2007 server nulstiller den grænseværdierne for maxsendsize og maxreceivesize til 10mb.
 
Yderligere tager disse ikke værdien unlimited mere, selvom det er muligt at give denne værdi, forstår exchange serveren den ikke.
 
En måde at omgå dette på er ved at give disse parameter en høj valid værdig.
 
eks:
 
Fra Exchange 2007 command shell kan følgende kommando gives.
 
SendSize:
Set-transportconfig -maxsendsize 1000mb
 
ReceiveSize:
Set-sendconnector -maxreceivesize 1000mb